Het toneel speelt

Referenties > Het toneel speelt

Dankzij de steun van ons publiek en de theaters leeft Het Toneel Speelt.
Het oorspronkelijk Nederlandstalige repertoire gaat van ‘Gijsbrecht van Amstel’ van Joost van den Vondel tot ‘Familie’ van Maria Goos, van ‘Op hoop van zegen’ van Herman Heijermans tot ‘Braambos’ van Willem Jan Otten. Een samenleving die zoekende is, heeft toneel nodig dat tot de verbeelding spreekt, vergezichten biedt en zijn actualiteit niet hoeft te bewijzen. Het Toneel Speelt vertelt verhalen over leven en dood, liefde en wanhoop, vriendschap en familie. De premières zijn in de Stadsschouwburg Amsterdam en daarna reist de voorstelling door het land.

In verband met het wegvallen van de structurele subsidie hebben wij gekozen voor een wijziging in de bedrijfsvoering. Daar hoorde ook het telefoonverkeer bij, dat wilden wij uitbesteden. Op basis van een advies van een kennis viel onze keus op ABS. Voor ons is van belang dat de beller het gevoel heeft dat er niets is veranderd, dat hij/zij op dezelfde plezierige en persoonlijke manier te woord wordt gestaan als toen wij nog zelf de telefoon beantwoordden. Die rol van vaste telefoniste past ABS prima. Onze bellers worden beschaafd te woord gestaan en de berichtgeving is accuraat.